Swipe door de procedures

swipe

Procedures

//
r e g ulie r e om g e vin g s v e r g unning 24 mrt 2027 25 mrt 2026 1 feb 2026 12 feb 2025 01 jan 2025 23 okt 2024 17 juli 2024

Procedure: reguliere omgevingsvergunning

Als een initiatief niet past in het omgevingsplan, dan is een omgevingsvergunning nodig voor het afwijken van dat omgevingsplan: de zogenaamde buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). De BOPA kan alleen worden toegepast als een initiatief voldoende concreet is en als er geen noodzaak is om het omgevingsplan aan te passen (bijv. er zijn geen regels noodzakelijk buiten de projectlocatie). De BOPA kan worden aangevraagd bij de gemeente. In principe is daarop de reguliere procedure van toepassing (par. 16.5.2 Omgevingswet). 

Meer informatie
ui t g eb r eide om g e vin g s v e r g unning 07 apr 2027 08 apr 2026 25 feb 2026 26 feb 2025 23 okt 2024 15 jan 2025 23 okt 2024 1 sept 2024 17 juli 2024

Procedure: uitgebreide omgevingsvergunning

Als een initiatief niet past in het omgevingsplan, dan is een omgevingsvergunning nodig voor het afwijken van dat omgevingsplan: de zogenaamde buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). De BOPA kan alleen worden toegepast als een initiatief voldoende concreet is en als er geen noodzaak is om het omgevingsplan aan te passen (bijv. er zijn geen regels noodzakelijk buiten de projectlocatie). De BOPA kan worden aangevraagd bij de gemeente. In de volgende gevallen is de uitgebreide procedure (par. 16.5.3 Omgevingswet) op basis van afdeling 3.4 Awb van toepassing:

  • bij internationaalrechtelijke en Europese verplichtingen
  • bij zware milieubelastende activiteiten
  • bij mer-plichtige activiteiten
  • op verzoek of met instemming van de aanvrager
  • als de gemeente deze van toepassing verklaard (kan alleen bij activiteiten die aanzienlijke milieugevolgen hebben en waartegen naar verwachting verschillende belanghebbenden bedenken zullen hebben)
Meer informatie
om g e vin g splan 22 apr 2026 23 apr 2025 23 okt 2024 12 mrt 2025 18 dec 2024 06 nov 2024 28 aug 2024 17 juli 2024

Procedure: omgevingsplan

Als een initiatief niet past in het omgevingsplan, dan kan het omgevingsplan worden gewijzigd, om het initiatief alsnog mogelijk te maken. Op de omgevingsplanwijziging is de zogenaamde uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing (afdeling 3.4 Awb).

Meer informatie

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.

Hulp nodig bij het kiezen van een procedure?

Bekijk het schema

Welke procedure heb ik nodig?