Algemene voorwaarden

DNR 2011 - 1e herziening - juli 2013

Hier kunt u de algemene voorwaarden downloaden die van toepassing zijn op offertes, de overeenkomsten die hieruit voortvloeien en onze werkzaamheden:

DNR 2011 - 1e herziening - juli 2013