Disclaimer

Aansprakelijkheid

De informatie op onze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden, en is met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie onvolledig en/of onjuist is. BRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door gebruikmaken van, vertrouwen op, of handelen naar aanleiding van de informatie op deze website. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. BRO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites.

Verantwoordelijkheid

De gebruiker van de informatie is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Deze website en de inhoud daarvan zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, bewerkt of verspreid, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van BRO. Het Nederlands recht is van toepassing.