Voorbereiding Voorbereiding

Uitgebreide omgevingsvergunning

De voorbereiding begint met het opstellen van een bouwplan voor het initiatief, inclusief bouwveiligheidsplan. Daarvoor zijn gegevens van de benodigde installaties noodzakelijk alsook berekeningen t.a.v. constructieve veiligheid en energieprestatiecoëfficiënt.

De vergunningaanvraag dient te zijn vergezeld van een ruimtelijke onderbouwing, waarin wordt gemotiveerd dat het initiatief niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Om dit te motiveren zijn vaak nadere (milieu)onderzoeken nodig. Het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing en het uitvoeren van de onderzoeken zijn specialistische opgaven die vragen om kennis van het omgevingsrecht. Ook dient een digitale verbeelding te worden opgesteld van het besluitgebied volgens de daarvoor geldende wettelijke vereisten (RO standaarden 2012).

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.