Ter inzage Beroep

Uitgebreide omgevingsvergunning

In de (schriftelijke) uitspraak wordt o.a. aangegeven door wie, binnen welke termijn en bij welke administratieve rechter welke rechtsmiddelen kunnen worden aangewend (8:77, lid 1.f  en 6:24 Awb).

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken (artikel 6:7 Awb).

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.