Procedure Procedure

Uitgebreide omgevingsvergunning

De eventueel ingebrachte zienswijzen worden beoordeeld en verwerkt in één verslag/nota. Vervolgens wordt het definitieve besluit tot verlening van de omgevingsvergunning genomen.

Dit dient in principe te geschieden binnen 6 maanden na indiening van de aanvraag; deze termijn kan eenmaal met 8 weken worden verlengd. De gemeenteraad dient bij verlening van de vergunning middels een verklaring te hebben aangegeven geen bedenkingen te hebben tegen het initiatief (‘verklaring van geen bedenkingen’). Het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning wordt vervolgens binnen 2 weken gepubliceerd, ook op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.