Procedure Procedure

Uitgebreide omgevingsvergunning

De formele procedure start met het indienen van de vergunningaanvraag met bijbehorende stukken (bouwplan, ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende onderzoeken, digitale verbeelding e.d.) bij het college van de Gemeente.

De aanvraag wordt beoordeeld op volledigheid en juistheid van gegevens. Ook wordt de aanvraag doorgezonden naar de gemeenteraad. De gemeenteraad moet bij het verlenen van de vergunning met een verklaring hebben aangegeven geen bedenkingen te hebben tegen het initiatief (‘ontwerp verklaring van geen bedenkingen’). Vervolgens wordt het ontwerpbesluit opgesteld.

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.