Hoger beroep Beroep

Uitgebreide omgevingsvergunning

Tegen de uitspraak van de rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS) (artikel 47, lid 1 Wet op de Raad van State).

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.