Uitgebreide omgevingsvergunning

Procedure

Als een initiatief niet past in het bestemmingsplan, dan is een omgevingsvergunning nodig voor het afwijken van dat bestemmingsplan (artikel 2.12, lid 1.a.3 Wabo). Deze kan worden aangevraagd bij de gemeente. Op de vergunningaanvraag is de zogenaamde uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing (artikel 3.10, lid 1.a Wabo).

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.