Beroep Beroep

Reguliere omgevingsvergunning

Het beroep tegen de verleende omgevingsvergunning is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Afdeling 8). Voor de beslissingstermijn is geen wettelijke termijnstelling (gebruikelijk is circa 1 jaar).

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.