Beoordeling Procedure

Reguliere omgevingsvergunning

De formele procedure start met het indienen van de vergunningaanvraag met bijbehorende stukken (bouwplan) bij het college van de gemeente. De aanvraag wordt beoordeeld op volledigheid en juistheid van gegevens. Vervolgens wordt het besluit opgesteld. Het college moet binnen 8 weken een besluit nemen op de aanvraag; dit mag eenmaal met 6 weken worden verlengd (artikel 3.9 Wabo).

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.