Reguliere omgevingsvergunning

Procedure

Als een initiatief past in het bestemmingsplan voor dat gebied, kan worden volstaan met een reguliere omgevingsvergunning (artikel 2.1 Wabo). Deze kan worden aangevraagd bij de gemeente. Op de vergunningaanvraag is de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing (artikel 3.7 Wabo).

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.