Voorbereiding Voorbereiding

Coördinatieregeling Wro

De eventueel ingebrachte inspraakreacties en reacties uit het vooroverleg worden beoordeeld en meestal verwerkt in één verslag/nota. Op basis daarvan vindt aanpassing van het bestemmingsplan plaats, zodanig dat het ontwerp gereed is voor de formele procedure.

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.