Voorbereiding Voorbereiding

Coördinatieregeling Wro

Gecoördineerde besluitvorming vergt een goede voorbereiding van alle besluiten (aanvragen omgevingsvergunning, bestemmingsplan e.d.) en tijdig overleg tussen alle betrokkenen.

Het coördinerend orgaan (college) heeft daarin een belangrijke rol, zoals het informeren van de aanvrager over de benodigde besluiten en het eventueel attenderen op ontbrekende gegevens. Ook zorgt het coördinerend orgaan voor medewerking van eventueel betrokken bestuursorganen, kan aanvragen bij hen indienen en stelt in samenspraak termijnen aan de (ontwerp) besluiten.

De noodzakelijke afstemming in de voorbereiding verbetert de samenhang en efficiency in de werkzaamheden. Zoals het vroegtijdig overwegen van faseringen, en het afstemmen van onderzoeken en inhoudelijke vereisten.

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.