Beroep Beroep

Coördinatieregeling Wro

De gecoördineerde besluiten worden voor de mogelijkheid van beroep aangemerkt als één besluit (art. 8.3, lid 1 Wro). De samenhang tussen de besluiten komt zodoende ook in de beroepsprocedure tot zijn recht. Tegen de gecoördineerde besluiten staat rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS art. 8.2 Wro).

Beroepsgerechtigd zijn alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend. Uitspraak van de AbRS vindt plaats binnen 6 maanden na ontvangst van het laatste verweerschrift.

In de beroepsfase kan de tijdwinst ten opzichte van de reguliere procedures zeer groot zijn. In het voorbeeld zijn met de hogere waarden Wgh, het bestemmingsplan en 2 omgevingsvergunningen - in het slechtste geval - 4x  bezwaar/zienswijzen, 2x beroep bij de rechtbank en 4x (hoger) beroep bij de AbRS mogelijk, met daarbij nog schorsingsmogelijkheden.

Bij de gecoördineerde besluitvorming is er maar één beroepsgang bij de AbRS, eventueel met één schorsingsprocedure.

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.