Coördinatieregeling Wro

Procedure

De coördinatieregeling in afdeling 3.6 Wro maakt het mogelijk om ruimtelijke projecten sneller, eenvoudiger en efficiënter te realiseren. In één procedure wordt het bestemmingsplan gecombineerd met één of meer omgevingsvergunningen voor bouw- en milieuactiviteiten en eventuele andere vergunningen en ontheffingen.

De inzet van deze regeling bundelt de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van besluiten in één procedure. Bovendien geldt er één beroepsgang. Zouden de gebruikelijke procedures worden gevoerd, dan moeten deze ná elkaar worden gevoerd, zoals een bestemmingsplanprocedure, gevolgd door een reguliere omgevingsvergunning.

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.