Voorbereiding Voorbereiding

Bestemmingsplan

De voorbereiding begint met het opstellen van een plan voor het initiatief. Op basis van dit plan kan een voorontwerp-bestemmingsplan worden opgesteld. Een bestemmingsplan bestaat enerzijds uit een juridisch bindend deel, de verbeelding waarop de bestemming van de in het plan begrepen grond wordt aangewezen met de daarbij horende regels, en anderzijds uit een toelichting.

De toelichting bevat een ruimtelijke onderbouwing dat het initiatief niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. Om dit te kunnen motiveren zijn vaak zijn nadere (milieu)onderzoeken nodig.

Nadat het voorontwerp-bestemmingsplan ambtelijk op kwaliteit is gecontroleerd en accoord bevonden, kan het bestemmingsplan door het gemeentebestuur worden vrijgegeven voor inspraak en vooroverleg.

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.