Procedure Procedure

Bestemmingsplan

De eventueel ingebrachte zienswijzen worden beoordeeld en verwerkt in één verslag/nota. Vervolgens vindt op basis daarvan aanpassing van het bestemmingsplan plaats, zodanig dat het bestemmingsplan gereed is voor vaststelling. Dit dient in principe te geschieden binnen 12 weken na afloop van de zienswijzentermijn.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt vervolgens in principe binnen 2 weken gepubliceerd, ook op www.ruimtelijkeplannen.nl

Direct na vaststelling van het plan kan de reguliere omgevingsvergunning in principe worden beoordeeld. Daarbij moet wel worden bedacht dat daar risico’s aan kleven, bijvoorbeeld als het bestemmingsplan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS) wordt vernietigd.

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.