Bestemmingsplan

Procedure

Als een initiatief niet past in het bestemmingsplan voor dat gebied, dan kan het bestemmingsplan worden gewijzigd om het initiatief alsnog mogelijk te maken. Op de bestemmingsplanwijziging is de zogenaamde uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing (Afdeling 3.4 Awb).

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.